Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Som barn under 18 år har du rett til å bli aktivisert og stimulert under opphold i helseinstitusjon. Du skal få mulighet til aktiviteter tilpasset din alder og utvikling. Institusjonen skal derfor sette av et egnet areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering ut fra ulike alderstrinn. Aktivitetstilbudet skal gis så langt dette er forsvarlig ut fra din helsetilstand.

Dersom du er fylt 12 år, har du vanligvis rett til å klage på ikke å ha blitt aktivisert. Dine foreldre kan også klage på vegne av deg.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?