Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Er du under 16 år, er hovedregelen at både du og foreldrene dine eller andre med foreldreansvaret skal ha informasjon om helsetilstanden din og behandlingen. Er du mellom 12 og 16 år, skal foreldrene dine eller andre med foreldreansvaret likevel ikke få slik informasjon dersom du ikke ønsker det, og helsepersonellet mener ditt syn bør respekteres. Uavhengig av din alder, skal foreldrene dine eller andre med foreldreansvaret ikke få slik informasjon dersom tungtveiende hensyn taler mot det.

Dersom det kan bli aktuelt å unnta informasjon fra foreldrene dine aller andre med foreldreansvaret, skal du så tidlig så mulig få informasjon om denne muligheten. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år. Det siste gjelder f.eks. i forbindelse med å ta avgjørelser om svært alvorlige inngrep.

Er du under 18 år, men åpenbart ikke kan ivareta dine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både du og nærmeste pårørende rett til informasjon.

Er du under 18 år, har du rett til å bli tatt med på råd (medvirke) i avgjørelsen om helsehjelp skal gis og hvilken, forutsatt at sykdommens og helsehjelpens art sammenholdt med din modenhet tilsier det.

Dersom du er fylt 12 år, kan du selv klage på ikke å ha fått aktuell informasjon eller å få medvirke.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?