Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Som barn under 18 år har du under oppholdet i helseinstitusjon rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet. Ved alvorlig sykdom skal begge foreldrene få være hos deg.

Foreldre skal få være til stede under behandlingen hvis du ønsker det og det ikke vanskeliggjør den. Denne retten gjelder ikke dersom helsepersonell mener det er utilrådelig av hensyn til deg. Retten gjelder heller ikke foreldre som ikke har rett til samvær med deg.

Personalet plikter å avklare med foreldrene dine hvilke oppgaver de ønsker og kan utføre mens de er hos deg. Foreldrene som er hos deg under et institusjonsopphold, skal da få avlastning etter behov. De skal ha adgang til egnet oppholdsrom.

Du og foreldrene dine skal fortløpende få informasjon om sykdommen. Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene dine kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell mens du er innlagt.

Dersom du er fylt 12 år, kan du selv klage på hvordan retten blir ivaretatt. Foreldre med foreldreansvaret kan også klage på vegne av deg.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Barns særskilte rett til samvær med foreldre i helseinstitusjon

Tekst

Som barn under 18 år har du under oppholdet i helseinstitusjon rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet. Ved alvorlig sykdom skal begge foreldrene få være hos deg.

Foreldre skal få være til stede under behandlingen hvis du ønsker det og det ikke vanskeliggjør den. Denne retten gjelder ikke dersom helsepersonell mener det er utilrådelig av hensyn til deg. Retten gjelder heller ikke foreldre som ikke har rett til samvær med deg.

Personalet plikter å avklare med foreldrene dine hvilke oppgaver de ønsker og kan utføre mens de er hos deg. Foreldrene som er hos deg under et institusjonsopphold, skal da få avlastning etter behov. De skal ha adgang til egnet oppholdsrom.

Du og foreldrene dine skal fortløpende få informasjon om sykdommen. Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene dine kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell mens du er innlagt.

Dersom du er fylt 12 år, kan du selv klage på hvordan retten blir ivaretatt. Foreldre med foreldreansvaret kan også klage på vegne av deg.