Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Når du har fylt 16 år, har du rett til selv å bestemme om du skal motta helsehjelp. Er du under 16 år, bestemmer i hovedsak foreldrene eller andre med foreldreansvaret. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år, er det barneverntjenesten som har retten til å samtykke til helsehjelp.

Når du under 16 år og det er aktuelt for foreldre og eventuelle andre med foreldreansvaret å samtykke ved spørsmål om helsehjelp, har du alt etter din utvikling og modenhet, rett til å uttale deg før de gir sitt samtykke. Dersom du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener, og i visse tilfeller kan du også få rett til å bestemme. Når du har fylt 7 år, og når du fra en tidligere alder er i stand til å danne egne meninger om det samtykket dreier seg om, skal du alltid få si din mening. Det skal legges økende vekt på hva du mener ut fra din alder og modenhet.

Dersom du er fylt 16 år, har du rett til å klage på ikke å ha fått ivaretatt din rett til å bestemme. Er du fylt 12 år, kan du klage på ikke å ha fått uttalt deg.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Barns selvbestemmelsesrett

Tekst

Videoen viser barn og ungdom i forskjellige situasjoner. Tekst om rett til selvbestemmelse er lagt på videoen og bildene med musikk.

Når du har fylt 16 år, har du rett til selv å bestemme om du skal motta helsehjelp. Er du under 16 år, bestemmer i hovedsak foreldrene eller andre med foreldreansvaret. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år, er det barneverntjenesten som har retten til å samtykke til helsehjelp.

Når du under 16 år og det er aktuelt for foreldre og eventuelle andre med foreldreansvaret å samtykke ved spørsmål om helsehjelp, har du alt etter din utvikling og modenhet, rett til å uttale deg før de gir sitt samtykke. Dersom du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener, og i visse tilfeller kan du også få rett til å bestemme. Når du har fylt 7 år, og når du fra en tidligere alder er i stand til å danne egne meninger om det samtykket dreier seg om, skal du alltid få si din mening. Det skal legges økende vekt på hva du mener ut fra din alder og modenhet.

Dersom du er fylt 16 år, har du rett til å klage på ikke å ha fått ivaretatt din rett til å bestemme. Er du fylt 12 år, kan du klage på ikke å ha fått uttalt deg.