Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Er du under 16 år, er hovedregelen at det er foreldrene eller andre med foreldreansvaret som har rett til å samtykke til helsehjelp. Dersom du har fylt 12 år har du likevel rett til å samtykke til helsehjelp som det er grunn til å ikke informere foreldrene dine eller andre med foreldreansvaret om.

Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. For en forelder gjelder dette uavhengig av om vedkommende har foreldreansvaret for barnet. Ved vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet må likevel den som skal samtykke ha foreldreansvaret.

Det er også tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker når kvalifisert helsepersonell mener helsehjelp er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. I slike tilfeller skal likevel den andre forelderen få uttale seg så langt det er mulig.

Foreldre som mener deres samtykke skulle vært innhentet, kan klage på avgjørelsen. Foreldre som mener de ikke har fått uttale seg, kan klage på dette.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?