Hopp til hovedinnhold

Sosiale tjenester i Nav

Klage på sosiale tjenester i Nav

Klageretten

Klage på sosiale tjenester i Nav

Tilsynssaker

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvem har klagerett?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvem behandler klagen din?

Klage på sosiale tjenester.

Hvordan klager du?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvor skal du sende klagen?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hva skjer hvis det mangler opplysninger i klagen?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Koster det noe å klage?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Er det noen frist for å klage?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvordan behandles klagen hos statsforvalteren?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvor lang tid tar det før klagesaken er avgjort?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Rettigheter under klagebehandlingen

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hva skal statsforvalteren undersøke?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Innholdet i statsforvalterens vedtak

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvem mottar statsforvalterens avgjørelse i klagesaken?

Klage på sosiale tjenester i Nav

Avgjørelsen i klagesaken er endelig

Klage på sosiale tjenester i Nav

Sivilombuds- og domstolsbehandling av statsforvalterens avgjørelse

Klage på sosiale tjenester i Nav

Hvor mange klager kommer til statsforvalteren og hva blir utfallet?

Klage på sosiale tjenester i Nav