NAV-tjenester i kommunen

Klage på sosiale tjenester.

Klageretten

Klage på sosiale tjenester.

Tilsynssaker

Klage på sosiale tjenester.

Hvem har klagerett?

Klage på sosiale tjenester.

Hvem behandler klagen din?

Klage på sosiale tjenester.

Hvordan klager du?

Klage på sosiale tjenester.

Hvor skal du sende klagen?

Klage på sosiale tjenester.

Hva skjer hvis det er feil ved klagen?

Klage på sosiale tjenester.

Koster det noe å klage?

Klage på sosiale tjenester.

Gjelder det noen klagefrist?

Klage på sosiale tjenester.

Hvordan behandles klagen hos statsforvalteren?

Klage på sosiale tjenester.

Hvor lang tid tar det før klagesaken er avgjort?

Klage på sosiale tjenester.

Rettigheter under klagebehandlingen

Klage på sosiale tjenester.

Hva er det statsforvalteren skal undersøke?

Klage på sosiale tjenester.

Innholdet i statsforvalterens avgjørelse

Klage på sosiale tjenester.

Hvem mottar avgjørelsen i klagesaken?

Klage på sosiale tjenester.

Avgjørelsen i klagesaken er endelig

Klage på sosiale tjenester.

Helsetilsynet kan omgjøre statsforvalterens avgjørelse

Klage på sosiale tjenester.

Sivilombuds- og domstolsbehandling av statsforvalterens avgjørelse

Klage på sosiale tjenester.

Hvor mange klager kommer til statsforvalteren og hva blir utfallet?

Klage på sosiale tjenester.