Hopp til hovedinnhold

Statsforvalterens avgjørelse av klagen avslutter saken. Hvis vedtaket endres, enten helt eller delvis, må Nav-kontoret handle i samsvar med denne avgjørelsen. Hvis vedtaket ikke endres, må du innrette deg etter avgjørelsen.

Hvis statsforvalteren har avvist å behandle klagen, kan du klage på denne avgjørelsen til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hvis de kommer til at klagen ikke kunne avvises, blir statsforvalteren bedt om å behandle klagesaken.