Statsforvalterens avgjørelse av klagen avslutter saken. NAV-kontoret må handle i samsvar med denne avgjørelsen og du må også innrette deg etter den.

Hvis du har fått helt eller delvis medhold, betyr det at NAV-kontoret må gjøre det som følger av statsforvalterens avgjørelse.

Har du ikke fått medhold, må du finne deg i at det opprinnelige vedtaket fra NAV-kontoret blir stående. Du må da innrette deg etter dette.

Hvis statsforvalteren har avvist å behandle klagen, kan du klage på denne avgjørelsen til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hvis de kommer til at klagen ikke kunne avvises, blir statsforvalteren bedt om å behandle klagesaken.