Hopp til hovedinnhold

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket fra Nav-kontoret. Statsforvalteren behandler stort sett klager på sosiale tjenester selv om klagefristen ikke er overholdt hvis hjelpebehovet fortsatt er til stede. Absolutt frist for å klage er ett år etter mottak av vedtaket.