I de tilfeller der Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse som er truffet av statsforvalteren høyst sannsynlig er feil, kan det på eget initiativ prøve saken og omgjøre avgjørelsen. Det gjør de som overordnet myndighet.

Slik overprøving kan også skje etter initiativ fra andre, for eksempel fra deg som klager. Du har imidlertid ikke noe krav på at Helsetilsynet prøver realiteten i saken. I praksis prøver Helsetilsynet sjelden statsforvalterens avgjørelser.