Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal ta stilling til innholdet i klagen din, og spesielt til det resultatet du mener skal bli utfallet av klagen. Statsforvalteren skal i tillegg på eget initiativ kontrollere alle sider ved avgjørelsen til Nav.

Det betyr at statsforvalteren kan prøve om Nav-kontoret har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse, om den har forstått og brukt loven rett, om saksbehandlingen har vært riktig, og om det eventuelle skjønnet som har vært foretatt har vært rimelig.