Er det feil ved klagen, skal du bli gjort kjent med det og bedt om å rette feilen.

Du skal gi riktige opplysninger i klagen. Hvis du skulle komme til å gi mangelfulle eller feilaktige opplysninger, vil det vanligvis bli avklart i forbindelse med behandlingen av klagesaken. Statsforvalteren har både rett og plikt til å undersøke saken og få fram relevant informasjon.