Helsetilsynet

Klagen behandles av fylkesmannen i det fylket der NAV-kontoret som har truffet vedtaket du klager på ligger.