Både du som klager og NAV-kontoret mottar avgjørelsen. Hvis du har latt en annen representere deg i klagesaken, for eksempel advokat, verge eller annen som har fått en skriftlig fullmakt til å klage på vegne av deg, vil denne personen også få avgjørelsen.