Klagesaker av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner, herunder klager på sosiale tjenester, skal avgjøres så raskt som mulig og helst innen tre måneder. Statsforvalteren må vurdere og prioritere sakene når de kommer inn. Noen typer saker må avgjøres ekstra raskt, og bør skje i løpet av noen dager. Dette kan for eksempel gjelde hvis du er i en nødssituasjon eller saken direkte berører barn og unge.