Hopp til hovedinnhold

Klagesaker skal avgjøres så raskt som mulig og helst innen tre måneder. Statsforvalteren må vurdere og prioritere sakene når de kommer inn. Noen typer saker, for eksempel hvis du er i en nødssituasjon eller saken direkte berører barn og unge, må avgjøres ekstra raskt, og bør skje i løpet av noen dager. Statsforvalteren kan da bestemme at Nav-kontoret må sette i verk midlertidige tiltak som skal dekke et øyeblikkelig behov.