Klagen skal sendes til den du klager på, det vil si NAV-kontoret som du har fått vedtaket fra. Grunnen til at klagen skal sendes dit, er at NAV-kontoret skal få mulighet til å gjøre om avgjørelsen sin etter å ha lest innvendingene fra deg.

Hvis NAV-kontoret fortsatt er uenig med deg og ikke endrer vedtaket, skal de raskt sende klagen din videre til statsforvalteren som da starter med selve klagebehandlingen. Dette gjelder også hvis NAV-kontoret er delvis uenig med deg, og bare har endret deler av vedtaket.

Hvor skal du sende klagen på vedtaket?

7. desember 2016