Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal sørge for at alle nødvendige opplysninger i saken blir klarlagt. Hvis saken ikke er godt nok opplyst når den oversendes fra Nav-kontoret, kan statsforvalteren be Nav-kontoret om å komme med flere opplysninger og nærmere beskrivelse av din situasjon.

Statsforvalteren kan også be om ytterligere opplysninger fra deg, for å få belyst saken din bedre. Hvis det kommer inn nye opplysninger fra Nav-kontoret, vil du vanligvis få se de nye opplysningene og bli bedt om å kommentere dem.

Når de faktiske forholdene er klarlagt, avgjør statsforvalteren om du har fått det loven gir deg rett til, se nærmere nedenfor under «Innholdet i statsforvalterens avgjørelse».

Du får skriftlig beskjed om avgjørelsen i klagesaken, vanligvis i et brev med kopi til Nav-kontoret.