Hopp til hovedinnhold

Klagen skal være skriftlig og undertegnet av deg eller en som representerer deg med fullmakt. Hvis du ikke kan skrive klagen selv eller er usikker på hvordan du skal skrive den, kan du be Nav-kontoret om hjelp til å skrive klagen.

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummeret du er å treffe på.

Du skal oppgi hvilket vedtak klagen gjelder og hvilket Nav-kontor som har skrevet vedtaket. Du kan eventuelt legge ved vedtaket du klager på.

Du skal oppgi hva du vil ha endret i vedtaket du klager på. Du bør også beskrive hva du mener er feil ved avgjørelsen, og grunnen til at du mener at den er feil.

Hvis du klager etter at klagefristen har gått ut bør du si noe om hvorfor du ikke overholdt fristen.