Klagen skal være skriftlig og undertegnet av deg eller en som representerer deg med fullmakt. Hvis du ikke er i stand til å skrive klagen selv eller er usikker på hvordan du skal uttrykke deg, kan du be NAV-kontoret eller statsforvalteren hjelpe deg med å skrive klagen.

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummeret du er å treffe på.

Du må si hvilket vedtak klagen gjelder og hvilket NAV-kontor det er fra. Du kan eventuelt legge ved vedtaket du klager på.

Du må oppgi hva du vil ha endret i vedtaket du klager på. Du bør også beskrive hva du mener er feil ved avgjørelsen, og grunnen til at du mener at den er feil.

Hvis du klager etter at klagefristen har gått ut, må du si noe om hvorfor du ikke overholdt fristen.

Hvordan klager du på vedtak om sosiale tjenester fra Nav?

1. november 2016

Klager du på avgjørelsen fra Nav? Her forteller vi om dine rettigheter under klagebehandlingen

5. september 2017