Statsforvalteren kan avvise å behandle klagen. Det kan skje hvis klagen inneholder formelle feil, for eksempel fordi du ikke har rett til å klage. Det er sjelden klager avvises hvis feilen kan rettes. Som klager blir du vanligvis bedt om å rette feilen. 

Statsforvalteren kan etter å ha undersøkt klagen, velge å oppheve vedtaket til NAV-kontoret og sende saken din tilbake dit for ny behandling. Statsforvalteren kan gi føringer for hvordan NAV-kontoret skal behandle saken. Du har klagerett på det nye vedtaket fra NAV-kontoret.

Ofte avgjør statsforvalteren klagen din uten å sende den tilbake til NAV-kontoret. Statsforvalteren treffer da ett av følgende tre typer vedtak: Du får enten medhold, delvis medhold eller ikke medhold. Helt eller delvis medhold innebærer at NAV-kontorets avgjørelse endres. Statsforvalteren setter da en frist for når du skal få retten din oppfylt. Hvis du ikke får medhold, gjelder vedtaket fra NAV-kontoret.

Hvis vedtaket fra statsforvalteren ikke kan iverksettes straks, kan statsforvalteren bestemme at NAV-kontoret må sette inn midlertidige tiltak som skal dekke et øyeblikkelig behov.