Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren gir deg enten medhold, delvis medhold eller ikke medhold i klagen. Helt eller delvis medhold betyr at Nav-kontorets avgjørelse endres. Statsforvalteren setter da en frist for når Nav-kontoret skal ha behandlet saken på nytt. Hvis du ikke får medhold, gjelder det opprinnelige vedtaket fra Nav-kontoret.

Hvis vedtaket fra statsforvalteren ikke kan iverksettes straks, kan statsforvalteren bestemme at Nav-kontoret må sette inn midlertidige tiltak som skal dekke et øyeblikkelig behov.

Noen ganger mangler det enten saksopplysninger eller vurderinger i saken fra Nav-kontoret og statsforvalteren velger å oppheve vedtaket og sende saken din tilbake til Nav-kontoret ditt for ny behandling. Du har også klagerett på det nye vedtaket fra Nav-kontoret.

I sjeldne tilfeller kan statsforvalteren avvise å behandle klagen. Det kan skje hvis klagen inneholder formelle feil, for eksempel fordi du ikke har rett til å klage.