Det koster ikke noe å klage eller å få klagen behandlet. Dette gjelder uavhengig av om du får medhold eller ikke.

Søker du hjelp hos advokat til å klage, vil du vanligvis selv måtte betale for denne hjelpen. Har du svært lav inntekt, kan du etter søknad få innvilget fritt rettsråd i form av kostnadsfri advokatbistand. Hvis du får medhold i klagen, kan du søke om å få dekket eventuelle advokatutgifter. Får du medhold i klagen fordi det har vært feil i saksbehandlingen, har du vanligvis krav på å få dekket omkostningene.