Hopp til hovedinnhold

Det koster ikke noe å klage eller å få klagen behandlet. Hvis du får hjelp av advokat til å klage, må du vanligvis betale for denne hjelpen selv. Hvis du har svært lav inntekt, kan du søke om gratis advokatbistand. Du kan få nærmere informasjon om dette hos ditt lokale Nav kontor eller ved å kontakte statsforvalteren.