Hopp til hovedinnhold

Du har rettigheter under klagebehandlingen etter forvaltningslovens regler. Særlig viktig er

  • retten til å bli informert, også underveis mens klagesaken behandles,
  • retten til å se dokumentene i saken, som saksutredningen som Nav-kontoret har sendt til statsforvalteren, og
  • retten til å uttale deg om nye opplysninger som statsforvalteren eventuelt innhenter.

Det samme gjelder retten til å få en begrunnelse for avgjørelsen til statsforvalteren, både når du får medhold og når du ikke får medhold.

Selv om du har en klage under behandling, må Nav-kontoret sørge for at ditt hjelpebehov blir ivaretatt mens klagen behandles. Hvis du ikke har penger til nødvendige utgifter kan det hende du må søke om sosialhjelp på nytt mens du venter på at klagen skal behandles.