Hopp til hovedinnhold

Selv om du ikke har rett til å klage på statsforvalterens avgjørelse til en overordnet myndighet, har du adgang til å fremme saken for domstolene. De fleste typer avgjørelser statsforvalteren har truffet kan du også be Sivilombudet uttale seg om. Det er kostnadsfritt. Statsforvalteren retter seg i praksis etter uttalelser fra Sivilombudet.