Helsetilsynet

Selv om du ikke har rett til å klage på fylkesmannens avgjørelse til en overordnet myndighet, har du adgang til å fremme saken for domstolene. De fleste typer avgjørelser fylkesmannen har truffet kan du også be Sivilombudsmannen uttale seg om. Det er kostnadsfritt. Fylkesmannen retter seg i praksis etter uttalelser fra Sivilombudsmannen.