Hopp til hovedinnhold

Hvis du mener Nav-kontoret bryter plikter de har, kan du ta opp forholdet med statsforvalteren. Statsforvalteren kan da velge å føre tilsyn med om Nav-kontoret oppfyller sine lovpålagte plikter og om Nav-kontoret ivaretar sine oppgaver slik at innbyggerne får de tjenester som de har krav på etter loven. En slik henvendelse vil bli behandlet som en tilsynssak og ikke som en rettighetsklage.

Dersom det åpnes en tilsynssak får du vite av statsforvalteren om Nav-kontoret har brutt loven eller ikke, men det får ikke nødvendigvis betydning for tjenesten til deg. Du kan ikke klage på statsforvalterens avgjørelse i en tilsynssak.

I tilsynssaker er spørsmålet først og fremst om Nav-kontoret har handlet i strid med sine plikter. Hvis statsforvalteren vurderer at loven er brutt, må Nav-kontoret endre sin praksis fremover. Statsforvalteren er ikke avhengig av en brukerhenvendelse for å kunne starte en tilsynssak.