Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Når du søker om økonomisk stønad (sosialhjelp), midlertidig botilbud, individuell plan eller kvalifiseringsprogram, skal Nav-kontoret behandle søknaden og fatte et skriftlig vedtak. Når du ber om opplysning, råd og veiledning, skal Nav-kontoret fatte vedtak hvis hjelpen du trenger er mer omfattende enn den veiledningen alle offentlige kontor skal gi etter forvaltningens generelle veiledningsplikt.

Når søknaden din skal behandles skal Nav-kontoret kartlegge din situasjon og dine behov for tjenester. Dette skal gjøres i samarbeid med deg. Når situasjonen er kartlagt, skal Nav-kontoret vurdere konkret og individuelt hva du trenger av hjelp og hvordan hjelpen skal gis. Hjelpen skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg.  

Nav-kontorets vedtak skal begrunnes. Det skal komme fram i vedtaket hvilken bestemmelse som er brukt, og hva som står i denne bestemmelsen. Du skal også få vite hvilke opplysninger som har vært lagt til grunn for avgjørelsen. Du skal også informeres om din rett til å klage på vedtaket.