Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?