Helsetilsynet

Danmark: Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autorisert helsepersonell og organisasjoner for å sikre patientsikkerheten. Styrelsen ble opprettet i oktober 2015, og er en sammenslåing av Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyn og autorisasjon m.m. Styrelsen er ogs sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn som behandler klager mot helsepersonell.