Helsetilsynet

Finland: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Instituttet skal fremme befolkningens velferd og helse, forebygge sykdommer og sosiale problemer samt utvikle sosial- og helsetjenester.