Helsetilsynet

Storbritannia: National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death (NCEPOD)
NCEPOD er et frittstående organ som gjennomgår, analyserer og forsker på resultater av klinisk praksis. Formålet er å forbedre og utvikle kvaliteten i medisinsk og kirurgisk virksomhet.