Helsetilsynet

Sverige: Länsstyrelserna
Länsstyrelsen tilsvarer det norske fylkesmannsembetet. Tilsynet omfatter eldre- og handikappomsorg, sosialbidrag, misbrukeromsorg, helsetjeneste for barn og unge, familierett, flyktningemottak m.m.