Helsetilsynet

Danmark: Ankestyrelsen Social
Ankestyrelsens mål er å garantere rettssikkerhet og sikre ensartet behandling av borgerne på det sosiale område. Ankestyrelsen er øverste klageinstans på sosial- og velferdsområdet.