Helsetilsynet

Danmark: Børne- og Socialministeriet
Departementet arbeider for å gjennomføre og utvikle regjeringens politikk bl.a. på område utsatte barn og unge, utsatte voksne og funksjonshemmede.