Helsetilsynet

Danmark: Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autorisert helsepersonell og organisasjoner for å sikre pasientsikkerheten. Styrelsen er også sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn som behandler klager mot helsepersonell.