Helsetilsynet

Danmark: Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen er øverste folkehelsemyndighet i Danmark.