Helsetilsynet

England: Public Health England (PHE)
Etaten samarbeider med nasjonale og lokale myndigheter, industrien og NHS for å fremme og forbedre folkehelse og understøtte helsemessig sunnere valg. PHE er utførende myndighet for Department of Health.