Helsetilsynet

EPSO (European Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care)
Europeisk tilsynssamarbeid innenfor sosial- og helsetjenesten. Faglig nettverk for å utveksle erfaringer og fremme kvaliteten på tilsynsarbeidet.