Helsetilsynet

European Observatory on Health Systems and Policies
The Observatory skal i samarbeid med ulike lands regjeringer, beslutningstagere og helsepersonell, analysere og beskrive status og utvikling av helsevesenet i Europa. Profiler av hvert land med mye nyttig statistikk og annen informasjon publiseres med få års mellomrom for hvert enkelt land.