Helsetilsynet

Finland: Valvira – Tillstånds- og tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira er Finlands organ for tilsyn med helse- og sosialområdet.