Helsetilsynet

Island: Directorate of Health
Det islandske helsedirektoratet/Embætti landlæknis har oppgaver både når det gjelder rådgivning til overordnet myndighet, veiledning til helsetjenesten, opplysningsvirksomhet til befolkningen, ansvar for smittevern og pasientklager og tilsynsfunksjon for både helsepersonell og helseinstitusjoner.