Helsetilsynet

Nederland: Inspectie voor de Gezondheidszorg
Det nederlandske helsetilsynet. Informasjon stort sett på nederlandsk, men orientering om virksomheten på engelsk. Det nederlandske helsetilsynet har mange arbeidsmetoder som ligner dem som benyttes av Helsetilsynet i Norge.