Helsetilsynet

Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden
Veileder ved saksbehandlingen av godkjenningssøknader. Den inneholder informasjon fra de nordiske landene og de selvstyrte områdende om deres utdannings-, godkjennings- og reaksjonssystemer. Det gis en oversikt over landenes regulerte helsepersonellgrupper og medisinske og odontologiske spesialiteter. I tillegg inneholder den lenker til sentrale instanser og oversikt over regelverk. Utgitt av Nordisk Ministerråd, revideres jevnlig.