Helsetilsynet

Danmark: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriet. Oppgaven er å bidra aktivt til en kunnskapsbasert sosialpolitikk, på områdene barn og unge, funksjonshemmede og utsatte grupper