Helsetilsynet

Storbritannia: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
NICE driver tilsyn med helsetjenesten som en kvalitetsforbedringsprosess ved å systematisk overvåke tjenesten mot definerte standarder/retningslinjer.