Helsetilsynet

Sverige: Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten er en nasjonal kunnskapsmyndighet som arbeider for bedre folkehelse.