Helsetilsynet

Sverige: Inspektionen for vård och omsorg (IVO)
IVO fører tilsyn med helsetjenesten, helsepersonell, sosialtjenesten og virksomheter som gir pleie til funksjonshemmede (LSS) m.m.