Helsetilsynet

Sverige: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en statlig myndighet under Socialdepartementet, og har et bredt ansvarsområde rundt sosialtjenester og helse- og omsorgstjenester.