Helsetilsynet

Barne- og likestillingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling og forbrukerpolitikk.