Helsetilsynet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.
Se også Helsedirektoratet - Autorisasjon og spesialistutdanning (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK)