Helsetilsynet

Statens legemiddelverk
Statens legemiddelverk (SLV) er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. SLV skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.