Helsetilsynet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.